SET OZE s.r.o.

společnost elektrotechnická, obnovitelné zdroje

Fotovoltaické elektrárny

Provádění návrhů a realizace systémů

Elektromontáže, silnoproudé instalace

Hromosvody - návrhy, realizace, opravy

Revize elektrických zařízení


Vítáme Vás

Firma vznikla v roce 2005 s původní činností revize hromosvodů a elektrických zařízení. Obnovitelné zdroje ať už energie slunce či větru představovaly spíše zájmovou činnost v úrovni nadšeného amatérismu již od roku 1993.

S rozvojem těchto technologií a se stále větší možností dostupností dílů a součástí pro tyto realizace a současně i s částečným pokrokem v legislativní oblasti se postupně objevují možnosti provádění návrhů a realizací systémů fotovoltaických elektráren. Tyto návrhy a realizace představují většinu činnosti naší firmy.

  • Provádíme relizace, návrhy, projektování, servis a montáž solárních systémů - fotovoltaických elektráren pro domácnosti i podnikatele. 
  • Elektromontáže - silnoproudé instalace, realizace, opravy elelektrických zařízení, technická pomoc
  • Hromosvody - návrhy, realizace, opravy starých hromosvodových soustav
  • Revize elektrických zařízení a hromosvodů
využití sluneční energie
obnovitelné zdroje

 

SET OZE s.r.o., společnost elektrotechnická, obnovitelné zdroje, info@setoze.cz