SET OZE s.r.o.

společnost elektrotechnická, obnovitelné zdroje

Fotovoltaické elektrárny

Provádění návrhů a realizace systémů

Elektromontáže, silnoproudé instalace

Hromosvody - návrhy, realizace, opravy

Revize elektrických zařízení


Formuláře a certifikáty

SEZ ZlínŽádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě

SEZ ZlínŽádost výrobce elektřiny o připojení zařízení k distribuční soustavě / Elektřina D6

Úvodní informace a obecné technické podmínky pro provozování

Nově zřizovat, technologicky měnit nebo rozšiřovat a potom provozovat el. zdroje, připojené paralelně k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s. (dále jen DS) je dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 51/2006 Sb. a Pravidel provozování distribuční soustavy (dále jen PPDS) možno pouze se souhlasem E.ON Distribuce, a.s.

El. zdroje pracující paralelně se sítí mohou sloužit pouze pro pokrytí vlastní spotřeby provozovatele DS, dále je možno dodávat do DS celý výkon, pouze nespotřebované přebytky nebo prostřednictvím DS dodávat jinému účastníkovi trhu s elektrickou energií.
Výkupní ceny el. energie z těchto el. zdrojů jsou určeny platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (k dispozici na www.eru.cz).

Forma podpory výroby el. z obnovitelných zdrojů (zelené bonusy, pevné výkupní ceny) je stanovena zákonem č. 180/2005 Sb. Celý proces schválení el. zdroje, pracujícího paralelně s DS koordinuje E.ON Distribuce, a.s., Síťové smlouvy, manažer síťových smluv.

Pokračování textu zde

využití sluneční energie

 

SET OZE s.r.o., společnost elektrotechnická, obnovitelné zdroje, info@setoze.cz