SET OZE s.r.o.

společnost elektrotechnická, obnovitelné zdroje

Fotovoltaické elektrárny

Provádění návrhů a realizace systémů

Elektromontáže, silnoproudé instalace

Hromosvody - návrhy, realizace, opravy

Revize elektrických zařízení


Zákony, vyhlášky

Energetický zákonEnergetický zákon - Předpis-91-2005_Sb

Zákon o podpoře výroby elektřinyZákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů

Parametry elektřinyParametry elektřiny (E.O.N.)

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007

Vyhláška o podrobnostech udělování licencíVyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

využití sluneční energie

 

SET OZE s.r.o., společnost elektrotechnická, obnovitelné zdroje, info@setoze.cz